Odšeďovač

Print this page
Print

Použití odšeďovače pro obnovení původního vzhledu dřeva

 

Barva nechráněného dřeva se působením ultrafialového světla a povětrnostních vlivů časem mění. Přirozeně postupně šedne, až nakonec úplně zešedne. Odšeďovač šeď odstraní a dřevo získá opět svoji původní barvu.

 

 

Proč dřevo šedne?

Změny barvy způsobuje kombinace působení UV záření, vody, teploty a kyslíku. Neošetřený povrch dřeva vystavený těmto vlivům nejprve bledne a posléze šedne. Tyto změny je možno přičíst rozpadu ligninu [1]. Lignin se vlivem UV záření rozpadá fotooxidací na 2 molekuly, které jsou rozpustné ve vodě, takže se vymývají. Právě tento chemický proces probíhající na povrchu dřeva má za následek jeho postupné zešednutí.

Odstranění šedi

Dřevo šedne pouze na povrchu. Aplikace přípravku, jako je Dégriseur Bois, bude působit na povrchovou vrstvu poškozenou UV zářením. Tento přípravek obsahuje kyselinu šťavelovou a působí jako bělidlo na dřevo. Efektu oživení barvy dřeva se dosáhne následným oplachem a očištěním pomocí štětce s měkkými štětinami.

Po ošetření odšeďovačem

Dvě možnosti:
– nechat povrch dál přirozeně stárnout a znovu zešednout;
– nebo provést povrchovou úpravu jako ochranu před šednutím například lazurou, barvou, napouštědlem, hydrofobizačním olejem s UV filtrem apod.

[1] Lignin představuje 20 až 30 % hmoty dřeva. Je to pojivo, které spojuje molekuly celulózy dohromady, s velmi různorodou chemickou strukturou v závislosti na druhu, lokalitě, stáří apod. Je přirozeně hydrofobní, ale citlivý na UV záření.