Osobní ochranné prostředky

Print this page
Print

Při domácí i profesionální aplikaci chemických látek je nutné používat vhodné osobní ochranné prostředky. Tato brožura obsahuje také informace nutné pro bezpečnou aplikaci a praktické rady ohledně použití ochranných prostředků obecně.

Každý ochranný prostředek je doporučen pro určitý typ rizika a určitý způsob práce. Je tedy nutné důkladně si přečíst technický a zejména bezpečnostní list a na základě toho použít odpovídající ochranné prostředky.

Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.