Zákon o termitech

Print this page
Print

Francouzský zákon o termitech, právní předpis, které je závazný pro stavitele i stavebníky

Francouzská zákon ze dne 8. 6. 1999, o termitech, vytváří právní rámec pro opatření k prevenci škod způsobených termity na stavbách.
Pokud chcete ve Francii stavět v oblasti, kde se vyskytují termiti, jste povinni ještě před započetím vlastní stavby provést preventivní opatření proti termitům. K tomu se používá fyzikálně-chemická ochrana jako například TERMIFIL UV+.

Předpisy týkající se termitů se také vztahují na výběr materiálů pro nosné části konstrukce (kostra, nosné stěny atd.). Ty musí především vykazovat odpovídající odolnost proti termitům.
Pokud jste zjistili, že se na vašem pozemku vyskytli termiti, jste povinni tuto skutečnost ohlásit úřadům a zahájit kroky k prevenci a likvidaci termitů.

Francouzský zákon o termitech je doplněn řadou dalších vyhlášek a předpisů:

  • Vyhláška č. 2006-59 ze dne 23. května 2006, o ochraně budov před termity a jiným dřevokazným hmyzem a opatření, která je třeba přijmout při projektování a během výstavby, vedoucí k odolnosti dřeva proti těmto vlivům.
  • Vyhláška ze dne 27. června 2006 ve znění z 16. února 2010 a 28. listopadu 2014 týkající se použití článků R.112-2 až R.112-4 Stavebního zákona. Tato vyhláška zohledňuje změnu zón s povinností ochrany budov před dřevokazným hmyzem č. 2006-591, článek 7, a vyhlášku ze dne 27. června 2006 o použití článků R112-2 až R 112-4 Stavebního zákona.
  • Vyhláška z 21. října 2011, která stanoví podmínky pro použití určitý přípravků proti termitům, jako jsou přípravky uvedené v článku L. 522-1 zákoníku o životním prostředí.

*Formulář pro nahlášení přítomnosti termitů v budově: cerfa 12010*02