Předpisy stran biocidů – vývoj a informace pro aplikátory

Print this page
Print

Společnost Adkalis již přes 50 let dodává aplikátorům spolehlivé přípravky na ochranu dřeva, které jsou v souladu s platnými předpisy.

Legislativa týkající se přípravků obsahujících biocidy se postupně vyvíjí. Směrnici o biocidech z roku 1998 v roce 2012 nahradilo Nařízení o biocidech, kterým Evropská komise posiluje harmonizaci systému povolování těchto látek na trhu.

Společnost Adkalis, jakožto člen výboru pro normalizaci CENTC 38, si je vědoma sociálních a environmentálních souvislostí, a proto vybírá tyto látky s největší pečlivostí, v souladu s předpisy a bez kompromisů v kvalitě. Společnost Adkalis ostatně vždy podporovala používání dřeva jako konstrukčního materiálu. Vybudovala si know-how a výrobní kapacity, které jí umožnují dlouhodobě nabízet inovativní řešení, která vždy odpovídají platným předpisům. Motivace a schopnost dostát těmto požadavkům se nemění ani dnes.

 

Pour en savoir, cliquez sur ce lien.