Ochrana před tesaříky

Print this page
Print
Capricorne maison

Ochrana dřeva před napadením larvami tesaříka: význam a postup

Tesařík, latinsky hylotrupes bajulus, hmyz z čeledi tesaříkovitých, má dřevokazné larvy, které si nejraději pochutnávají na jehličnatém dřevu, obzvláště již zpracovaném (tj. bez kůry), a proto se často vyskytuje v dřevěných stavbách. Použití vhodného insekticidního přípravku propůjčí dřevu použitému v konstrukci i v zařízení stavby lepší odolnost proti napadení tímto hmyzem.

 

Vývoj larev tesaříka ve dřevě

Jakmile se larvy vylíhnou, živí se celulózou. Tím vzniká poškození, které může vést až ke ztrátě mechanické pevnosti napadených částí dřeva. Například v případě krovu dochází k průhybům střechy.

Larva tesaříka měří na konci vývoje 3 až 22 mm, výjimečně i více. Larvální stadium tesaříka trvá průměrně 3 roky. V závislosti na podmínkách (vlhkost a okolní teplota) a složení dřeva (nutriční hodnotě) však může trvat až 10 let. Dřevem se přitom prokousává průměrnou rychlostí 8 až 10 mm denně.
Na přítomnost tesaříka v larválním stadiu poukazují požerky se zrny ve tvarů válečků a výletové otvory oválného tvaru o průměru až 10 mm. Je také možné zaslechnout zvuk podobný tikání, který larvy při krmení vydávají.
Na konci svého vývoje se larva změní na nymfu a posléze opouští dřevo výletovým otvorem již jako dospělec, schopný rozmnožování a kladení nových vajíček do dřeva. Toto stadium trvá pouze zhruba 20 dní.

Ošetření proti larvám tesaříka

Ošetření dřeva proti larvám tesaříka se provádí povrchovou aplikací, případně injektáží.
Povrchovým ošetřením se na dřevě vytvoří silná bariéra, která zabrání vylíhnutí larev po nakladení. Tesařík totiž svá vajíčka klade do prasklin nebo na povrch dřeva.

Tekuté přípravky se aplikují injektáží napadeného dřeva. Jakmile se přípravek dostane do dřeva, projeví se jeho insekticidní účinek. Vzhledem k tomu, že je larvy v raných stádiích obtížné detekovat, je lépe ošetřit všechny důležité části dané konstrukce (krovu, nábytku).

Aplikace přípravku na ošetření dřeva proti tesaříkům provedená vyškolenou odbornou firmou zaručuje, že ošetřené materiály budou odolávat útokům dřevokazného hmyzu nejméně po dobu dalších 10 let.