Ošetření prkenných podlah

Print this page
Print

Podkladové latě pod podlahy a terasy

 

Podkladové latě mají průřez do 85 x 85 mm a jsou upevněny kolmo k nosným trámům nebo, v případně teras, jsou podepřeny kovovými patkami. Vhodný přípravek na jejich ochranu před hmyzem a houbami je třeba zvolit v závislosti na druhu dřeva a umístění (v interiéru nebo v exteriéru).

Ošetření latí v interiéru

V interiérech se ošetření latí z odolnějších dřevin provádí povrchovou aplikací. Vzhledem k jejich umístění (v suchém nebo ne příliš vlhkém krytém prostředí) musí ošetření odpovídat třídě ohrožení 2.

Ošetření se obvykle provádí namáčením nebo postřikem. Na povrchu dřeva se tak vytvoří účinná bariéra, která brání nakladení a vývoji vajíček dřevokazného hmyzu, rozvoji hub či útoku termitů.

Ošetření podkladních latí v exteriéru

Podkladní latě v exteriéru jsou buď zcela vystaveny povětrnostním vlivům, nebo jsou chráněny před deštěm, ale vystaveny vlhkosti. Za normálních okolností jsou na podporách, takže nejsou v kontaktu se zemí, musí však vyhovovat požadavkům třídy použití 3b až 4. Aby bylo možné použít i dřevo, které přirozeně nemá takovou odolnost, je třeba provést jeho ošetření insekticidním a fungicidním přípravkem proti dřevokaznému hmyzu (tesaříkům, hrbohlavům, červotočům, termitům) a houbám (bílá a hnědá hniloba, dřevomorka). Ošetření se provádí v autoklávu (vakuo-tlaková impregnace).