Oddělení exportu

Oddělení exportu Adkalis

Exportní oddělení má za úkol prodej kompletního sortimentu Adkalis, včetně přípravků na ochranu dřeva a chemicko-fyzikálních přípravků.

Na ochranu všech druhů dřeva kdekoliv na světě

export-sarpap-cecil-industries

Přípravky AXIL mají certifikace, které dokládají jejich účinnost, spolehlivost, shodu s předpisy a bezpečnost jimi ošetřeného dřeva pro člověka a životní prostředí. Ošetření dřeva těmito přípravky tedy zajistí optimální odolnost proti biodegradaci jakékoliv dřeviny..

Pro ochranu ve styku stavby se základy ve všech klimatických oblastech
chantier-termifilm-export-s&c construction

Do mnoha zemí vyvážíme fólii TERMIFILM, která umožňuje vytvořit separační vrstvu mezi základy a zbytkem stavby, čímž zajišťuje ochranu konstrukcí před termity, prorůstáním kořenů a vzlínáním vlhkosti.

 

Certifikované přípravky pro všechny kontinenty

Evropa
Většina našich přípravků má certifikaci CTB-P+. Tento certifikát je udělován přípravkům, u nichž byl stanoven určitý způsob aplikace, který je považován za účinný. Výsledkem použití je dřevo, které neohrožuje lidské zdraví ani životní prostředí.

Afrika
Receptury vyvinuté v našich laboratořích pro dřevo s certifikací FSC (Forest Stewardship Council), které vyžaduje ošetření, jsou vyvinuty v souladu s doporučeními FSC uvedenými v Pravidlech pro používání pesticidů FSC.

Asie a Pacifik
Přípravky prodávané v Austrálii a Asii mají certifikaci Codemark a Singapore Green Label, která dokládá jejich účinnost.

Zobrazit reference.