Ochrana dřeva před UV zářením

Ochrana dřeva a dřevěných materiálů před účinky UV záření prodlužuje jeho trvanlivost, prodlužuje intervaly údržby a pomáhá zachovat jeho původní vzhled ve venkovních podmínkách.

Před účinky UV záření lze dřevo chránit dvěma způsoby. Buď se dřevo nasytí přípravkem, který blokuje chemické reakce vyvolávané UV zářením (například rozklad ligninu), nebo se na povrch dřeva nanese vrstva s UV filtrem, který omezuje účinky tohoto záření (šednutí, rozpad).