Protipožární ochrana dřeva

Přípravky k protipožární ochraně dřeva působí jako zpomalovače hoření.
Dřevěné konstrukce díky nim hoří pomaleji, omezují šíření ohně a urychlují jeho vyhasnutí.

Protipožární ochrana účinkuje na povrchu dřeva (impregnovaného nebo s povrchovou úpravou). Plameny vytváří na povrchu dřeva zuhelnatělou vrstvu, která sníží přestup tepla, a tím zpomalí prohořívání.

Protipožární nátěry dřeva jsou jedním z prostředků pasivní ochrany proti požáru.