Čištění a ochrana stavebního dřeva

Naše metody ošetření stavebního dřeva

Naše přípravky na ošetření a ochranu stavebního dřeva propůjčují dřevěným stavebním prvkům schopnost odolat napadení dřevokazným hmyzem nebo houbami dle požadavků pro příslušnou třídu ohrožení. Ošetřené konstrukční dřevo je odolné proti dřevokaznému hmyzu (tesaříkům, červotočům, hrbohlavům aj.), termitům a houbám (bílé a hnědé hnilobě).

Některé z našich přípravků na ochranu stavebního dřeva zlepšují jeho protipožární vlastnosti, protože obsahují látky zpomalující hoření. Snížením rychlosti šíření ohně a prohořívání dřeva zlepšují celkovou požární odolnost konstrukce.

Naše přípravky k ošetření dřeva existují ve formě gelu a kapaliny. Aplikují se namáčením, kropením nebo postřikem.