Zdivo

Naše přípravky na ošetření zdiva (cihelného, kamenného) a betonu zajišťují odolnost proti termitům a rozvoji dřevomorky. Zabraňují tak proniknutí těchto činitelů do interiéru stavby, a tím i v přístupu k živinám, což jsou pro termity materiály obsahujících celulózu (dřevo, papír, textil) a pro dřevomorku lignin (dřevo).

Naše přípravky na ochranu zdiva

Naše přípravky na ochranu zdiva se aplikují na jeho povrch. Mají různé formy: fólie proti termitům a vlhkosti TERMIFILM UV+, která tvoří pro termity nepřekonatelnou bariéru mezi základy a vlastní stavbou, granule proti termitům nebo tekuté přípravky proti dřevomorce či termitům.

Naše tekuté přípravky je možné aplikovat i přímo na staveništi.