Nasze blogi

Nasze blogi informacyjne

Zespoły z firm Adkalis, T&G Distribution prowadzą wspólnie blogi informacyjne związane ich działalnością.
Chcą oni wyrazić swoje opinie, techniczne i naukowe, na tematy bliskie ich sercu, takie jak drewno w budownictwie, konserwacja materiałów i odnowa konstrukcji budowlanych, aby wymieniać się i dzielić informacjami z jak największą liczbą odbiorców.

Bezpośredni dostęp do naszego bloga  “Ochrona i konserwacja drewna”