Przepisy dotyczące termitów

Print this page
Drukuj

Przepisy dotyczące ochrony przed termitami obowiązujące właścicieli i konstruktorów

Ustawa z 8 czerwca 1999 r.  określa ramy prawne działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom i szkodom spowodowanym przez termity w budynku.
Planują Państwo budowę?  Przepisy dotyczące ochrony przed termitami  wymagają zastosowania przed rozpoczęciem budowy rozwiązań zapobiegawczych  fizykochemicznych, jak np. TERMIFILM UV+, fizycznych lub budowlanych możliwych do kontrolowania w przypadku budowy w obszarach, na których potwierdzone jest występowanie termitów.

Przepisy dotyczące ochrony przed termitami obejmują także wybór materiałów, używanych do konstrukcji budowlanej (szkielet, ściany nośne, …). One również muszą mieć odpowiednią odporność na termity.
Wykryto lub zdiagnozowano obecność lub ślady obecności termitów? Należy to zgłosić w gminie* i podjąć niezbędne działania zapobiegawcze i zwalczające.

Ustawę dotyczącą ochrony przed termitami uzupełniają liczne dekrety i rozporządzenia:

  • Dekret nr 2006-59 z 23 maja 2006 r. w sprawie ochrony budynków przed termitami i innymi owadami i larwami drewnojadów oraz działań do podjęcia na etapie projektowania oraz budowy, aby zapewnić odpowiednią odporność.
  • Rozporządzenie z 27 czerwca 2006 r. zmienione rozporządzeniem z 16 lutego 2010 r. i rozporządzeniem z 28 listopada 2014 r. w sprawie stosowania artykułów R.112-2 do R.112-4 kodeksu budowlanego i mieszkaniowego. To rozporządzenie uwzględnia zmianę podziału na strefy, w których wymagana jest ochrona budynków przed owadami i larwami drewnojadów nr 2006-591 w sprawie artykułu 7de, wzmocnione rozporządzeniem z 27 czerwca 2006 r. w sprawie stosowania artykułów R112-2 R 112-4 kodeksu budowlanego i mieszkaniowego.
  • Rozporządzenie z 21 października 2011 r. ustanawiające warunki używania niektórych produktów do walki z termitami, takich jak produkty wymienione w artykule L. 522-1 kodeksu środowiska.

*Formularz zgłoszenia obecności termitów w budynku: cerfa 12010*02