Zabezpieczenie przed koziorogami

Print this page
Drukuj
Capricorne maison

Zabezpieczenie drewna przed koziorogami: korzyści i etapy

larwy żerują w drewnie, z greckiego Hylotrupes bajulus (który drąży drewno), wywodzi się z rodziny Cerambycidae (kózkowate), z rzędu Coleoptera (chrząszcze). Jego larwa, lubiąca gatunki drewna miękkiego, szczególnie już poddanego obróbce, bez kory, chętnie rozwija się w drewnianych materiałach konstrukcyjnych. Odpowiedni zabieg zabezpieczający przed koziorogami zwiększa odporność drewna użytego w zabudowach lub w konstrukcji domu na larwy koziorogów.

Rozwój larw koziorogów w materiałach drewnianych

Larwy koziorogów obecne w drewnie żywią się celulozą, wyrządzając szkody, które mogą pozbawić wytrzymałości mechanicznej zaatakowane elementy z drewna. W przypadku np. więźby dachowej istnieje ryzyko zapadnięcia dachu.
Larwa kozioroga mierzy od 3 do 22 mm po zakończonym rozwoju. Stan larwalny kozioroga trwa średnio 3 lata. Może trwać nawet do 10 lat w zależności od ekspozycji drewnianego elementu (wilgotność i temperatura otoczenia), w którym żeruje oraz składu (wartości odżywcze). Rośnie średnio 8 do 10 mm dziennie w drewnie.
Obecność larw koziorogów można rozpoznać po trocinach w kształcie małych cylindrów, a czasami, owalnych otworach o wielkości 8 do 10 mm na powierzchni drewna. Można również słyszeć odgłosy chrupania.
Pod koniec okresu larwalnego kozioróg zmienia się w poczwarkę, a następnie wydostaje się przez otwór w drewnianym elemencie w stanie owada, co oznacza, że jest on w stanie rozmnażać się i produkować nowe larwy w drewnie. Długość życia dorosłego owada wynosi około dwudziestu dni.

Zabezpieczanie drewna przed larwami koziorogów

Zabezpieczanie drewna przed larwami koziorogówodbywa się poprzez naniesienie środka na powierzchnię, a w przypadku znacznego zainfekowanego obszaru, poprzez wstrzykiwanie do środka.
Naniesiony na powierzchnię środek tworzy skuteczną barierę na powierzchni elementu, blokującą rozwój obecnych larw. W rzeczywistości kozioróg przedostaje się do wnętrza materiału z zewnątrz i pozostawia larwy w rowkach lub otworach na powierzchni drewna.

Preparat wstrzykuje się do drewna, gdy jest ono zaatakowane przez larwy. Po wstrzyknięciu do drewna środek ma działanie owadobójcze na larwy. Zalecane jest również zabezpieczenie przez wstrzyknięcie preparatu do poszczególnych elementów jednej konstrukcji drewnianej (typu konstrukcja szkieletowa, meble, …). Jeżeli larwy rozwijają się w głębi drewna, trudno rozpoznać ich obecność we wszystkich elementach drewnianych.

Nałożenie preparatu chroniącego drewno przed koziorogami przez certyfikowanego specjalistę zapewni optymalną odporność materiałów drewnianych na działanie owadów i larw drewnojadów koziorogów przez co najmniej 10 lat.