Dział Eksportu

Adkalis Dział Eksportu wspólny

Dział Eksportu odpowiedzialny jest za wprowadzenie do obrotu wszystkich gam produktów Adkalis oraz produktów do konserwacji drewna oferujących rozwiązania fizykochemiczne.

Aby umożliwić wykorzystywanie różnych gatunków drzew na całym świecie
export-sarpap-cecil-industries

Produkty AXIL z gamy Adkalis posiadają gwarancje i certyfikaty skuteczności potwierdzające ich niezawodność, zgodność i przydatność do użycia oraz nieszkodliwość dla ludzi i środowiska. Wybór środka ochronnego Adkalis to gwarancja maksymalnej odporności materiału drewnianego na czynniki biologiczne, niezależnie od gatunku.

Dla ochrony połączeń podłoże / konstrukcja w każdym kraju
chantier-termifilm-export-s&c construction

Wraz z TERMIFILM i ofertą produktów umieszczanych między podłożem i konstrukcją, Adkalis zapewnia już w wielu krajach ochronę konstrukcji przed termitami, korzeniami i wilgocią.

Realizacja-termifilm-export-s&c-construction.jpg

Certyfikowane rozwiązania na wszystkich kontynentach

Europa
Większość naszych produktów ochronnych do drewna posiada certyfikat CTB-P+. Certyfikat ten przyznawany jest produktom, których określona i skuteczna metoda aplikacji sprawia iż drewno staje się materiałem niezawodnym i bezpiecznym, niestwarzającym zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska

Afryka
Opracowane w naszych laboratoriach formuły dla drewna posiadającego certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) zostały wykonane zgodnie z zaleceniami FSC określonymi w FSC Pesticides Policy.

Azja Pacyficzna
Sprzedawane w Australii i Azji produkty ochronne opatrzone są certyfikatami Codemark, a w Singapurze Green Label, potwierdzającymi przydatność do użycia pod względem skuteczności.

Patrz realizacje.