Współpracować w celu zapewnienia właściwego i efektywnego wykorzystania naszych produktów

W trosce o zadowolenie użytkowników i wpływ produktów na środowisko, Adkalis oraz T&G Distribution wspierają proces wprowadzania na rynek swoich linii produktów poprzez monitorowanie jakości, technik i przepisów.

Wprowadzanie na rynek gam produktów firm Adkalis i T&G Distribution realizowane jest dwoma kanałami:

– sieć sprzedaży bezpośredniej w sektorze przetwórstwa drzewnego i stosowania zabiegów leczniczych;
– sieć sprzedaży pośredniej poprzez sieć handlowców specjalizujących się dostarczaniu produktów dla budownictwa.

Użytkownicy lub sprzedawcy mają do swojej dyspozycji różnego rodzaju narzędzia do monitorowania, śledzenia, analiz, kontroli oraz wsparcia przy wprowadzaniu produktów. Głównym wyzwaniem jest zapewnienie użytkownikom końcowym optymalnego wyniku pod względem niezawodności i bezpieczeństwa dla użytkowników konstrukcji budowlanej dzięki racjonalnemu i kontrolowanemu używaniu gam produktów.

Dzięki opartych na partnerstwie relacjach z profesjonalnymi użytkownikami lub sprzedawcami każdy podmiot dąży do zapewnienia udanych projektów budowlanych.

W tym celu Adkalis np. stworzył sieć certyfikowanych specjalistów odpowiedzialnych za aplikację gam XILIX i TERMIFILM.

Dowiedz się więcej