Środek do ochrony drewna przed promieniami UV

Środki chroniące drewno przed promieniami UV mają za zadanie trwałe zachowanie wyglądu materiałów drewnianych znajdujących się na zewnątrz, ograniczając w ten sposób znacząco konieczność konserwacji.

Możliwe są dwa sposoby działania w zależności od aplikacji środka ochronnego: aplikacja do wnętrza drewna, nie dopuszczając do reakcji promieni UV ze składnikami drewna (drzewnik); naniesienie na powierzchnię elementów, ograniczając oddziaływanie promieni UV na drewno oraz niszczenie powierzchni (szare zabarwienie, ubytki materiału, …).

Nasze środki do ochrony przed promieniami UV dostępne są w postaci płynnej. Posiadają one również własności hydrofobowe i barwiące.