Środek grzybobójczy do drewna

Po nałożeniu nasze środki grzybobójcze zapobiegają rozwojowi grzybów rozkładających drewno (zgnilizna sucha lub biała) na zabezpieczonych materiałach z drewna. Zwiększają one trwałość konstrukcji lub zabudowy drewnianej.

Niektóre środki grzybobójcze posiadają własności owadobójcze i są dostępne w postaci płynu lub żelu.

Oferujemy także środek przeciwpleśniowy do świeżo ściętego drewna. Zapobiega on rozwojowi grzybów odpowiedzialnych za siniznę drewna, a także powstawaniu pleśni, która może wystąpić w określonych warunkach klimatycznych.