Konstrukcja murowana

Nasze środki do ochrony konstrukcji murowanych po naniesieniu zapewniają elementom (beton, cement, kamień) odporność na ataki termitów lub rozwój grzyba pasożytniczego. W ten sposób uniemożliwiają tym niszczącym czynnikom rozwijanie się wewnątrz konstrukcji budowlanej oraz dotarcie do materiałów celulozowych (drewno, papier, karton, tkanki włókniste) przez termity lub do materiałów zawierających ligninę przez grzyb pasożytniczy.

Środki ochronne do konstrukcji murowanych nakładane są na powierzchnię. Mogą mieć różną postać: folia ochronna przeciw termitom lub hydroizolacyjna, folia TERMIFILM  zaprawa uszczelniająca zabezpieczająca przed termitami, granulat zabezpieczający przed termitami, bądź płyn zabezpieczający przed grzybem pasożytniczym i płyn zabezpieczający przed termitami.

Zabieg zapobiegawczy dla ochrony przed termitami, folia TERMIFILM tworząca skuteczną barierę, którą należy ułożyć przed rozpoczęciem budowy w miejscu styku podłoża z konstrukcją budowlaną.

Nasze płynne środki używane są do zabezpieczania istniejących konstrukcji.